واکنش های شیمیایی

همه چیز درباره ی واکنش های شیمیای

انواع معادله:

۱ـمعادله ی نوشتاری:فقط از نام مواد موجود استفاده می کنیم مانند

                                         سدیم کلرید<.........کلر+سدیم 

۲ـمعادله ی نمادی:از فرمول شیمیایی مواد استفاده می شود.

H2 +O2_>H2O

در یک معادله ی نمادی حتما باید حالت فیزیکی مواد موجود در معادله نوشته شود.

s:جامد                                      L : مایع                                 G:گآژ

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ ساعت 18:59 توسط رایحه|

*توجه داشته باشید که هیچ گاه بدون دست کش های مخصوص  به مواد شیمیایی دست نزنید!

برای دسترسی به مطالب بیشتر در باره ی کاتالیزور ها به ادامه ی مطالب بروید !   


::ادامه مطلب::
نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ ساعت 18:38 توسط رایحه|

واکنش های شیمیایی
نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ساعت 14:34 توسط رایحه|

ر کاتالیزور همگن ماده ای که بعنوان کاتالیزور کار می‌کند، با مواد واکنش‌دهنده در یک فازند، ولی در یک کاتالیزور ناهمگن یا کاتالیزور سطحی ، مواد واکنش‌دهنده و کاتالیزور در دو فاز مجزا کنار هم هستند و واکنش در سطح کاتالیزور صورت می‌گیرد.

کاتالیزور همگن

نمونه ای از کاتالیزور همگن در فاز گازی ، اثر کلر در تجزیه دی‌نیترون اکسید است. گاز دی‌نیترون اکسید ، در دمای اتاق ، گاز نسبتا بی‌اثری است، اما در دماهای نزدیک به صد درجه طبق معادله زیر تجزیه می شود.


(2N2O(g)--------->2N2(g)+O2(g


مطالعات سینتیک نشان می‌دهد که واکنش مذکور بر اثر برخورد بین دو ملکول کلر کاتالیز می‌شود.

کاتالیزور همگن در محلول نیز ممکن است صورت گیرد. بسیاری از واکنشها بوسیله اسیدها و بازها کاتالیز می‌شوند. تجزیه هیدروژن پراکسید در حضور پون یدید کاتالیز می‌شود.

کاتالیزور ناهمگن

کاتالیزور ناهمگن عمدتا از طریق جذب سطحی شیمیایی مواد واکنش دهنده بر سطح کاتالیزور صورت می‌گیرد. جذب سطحی فرآیندی است که در جریان آن مولکولها به سطح جسمی جامد می‌چسبند. مثلا در ماسکهای گازی ، زغال به عنوان یک ماده جاذب برای گازهای زیان آور بکار می‌رود.

در جذب سطحی فیزیکی معمولی ، مولکولها ، بوسیله نیروهای و اندروالسی به سطح ماده جاذب ، گیر می‌کنند. بنابراین مولکولهایی از گاز که جذب سطحی شده‌اند، تا همان حد تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که گویی مایع شده باشند.

در جذب سطحی شیمیایی ، مولکولهای جذب شده ، با پیوندهایی که قابل مقایسه با پیوندهای شیمیایی است، به سطح ماده کاتالیزور نگه داشته می‌شوند. در فرایند تشکیل پیوند با ماده جاذب ، مولکولهایی که بطور شیمیایی جذب شده‌اند، دچار تغییر آرایش الکترونی درونی می‌شوند. پیوندهای درون بعضی از مولکولهای کشیده و ضعیف و حتی پیوند بعضی از آنها شکسته می‌شوند.

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ساعت 14:28 توسط رایحه|

بسیاری از فرایندهای صنعتی به اعمالی بستگی دارند که با کاتالیزور صورت می‌گیرند. ولی کاتالیزورهایی که برای انسان مورد اهمیت بیشتری دارند، کاتالیزورهای طبیعی یعنی آنزیم‌ها هستند. این مواد فوق العاده پیچیده ، فرایندهای حیاتی مانند گوارش و سنتز سلولی را کاتالیز می‌کنند.

عده زیادی از واکنشهای شیمیایی پیچیده که در بدن صورت می‌گیرد و برای حیات ما ضرورت دارد، به علت اثر آنزیم‌ها در دمای پائین بدن امکان وقوع پیدا می‌کنند. هزاران آنزیم وجود دارند که هر یک وظیفه خاصی را انجام می‌دهند. تحقیق درباره ساختمان و عمل آنزیم‌ها ، نویدهای فراوانی درباره پیشرفت شناخت عامل بیماری و مکانیسم رشد می‌دهد.

کاتالیز آنزیمی: ماده ی پروتئینی  پیچیده که  سبب سرعت بخشیدن به واکنش های زیستی در       بافت های  گیاهی یا جانوری می شود . کاتالیز  آنزیمی ممکن است از نوع کاتالیز همگن یا کاتالیز       نا همگن باشد.   
نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ساعت 14:23 توسط رایحه|

کاتالیزور به دو نوع کاتالیزور مرغوب و نامرغوب تقسیم می‌شود:


  • کاتالیزور مرغوب: کاتالیزور مرغوب به کاتالیزوری گفته می‌شود که فقط اجازه تشکیل یک نوع محصول را بدهد.

  • کاتالیزور نامرغوب: اگر در حضور کاتالیزور محصولات متفاوتی امکان تشکیل داشته باشند کاتالیزور نامرغوب تلقی می‌شود.

چگونگی عمل :

تجربه نشان داده است که واکنش با کاتالیزور در دمای کمتری صورت می‌گیرد و همچنین کاتالیزور ، انرژی اکتیواسیون را پائین می‌آورد یا کاهش می‌دهد یا باعث می‌شود مولکولهای درشت به مولکولهای کوچکتر ، قطعه‌قطعه یا شکسته شوند.

کاتالیزور واکنش را می‌توان بدون تغییر در پایان واکنش بدست آورد. مثلا سرعت تجزیه KClO3 را با مقدار کمی MNO2 می‌توان فوق‌العاده زیاد کرد. در معادله‌ای که برای این تغییر نوشته می‌شود ، کاتالیزور را بالای پیکان می‌گذارند ، زیرا کاربرد آن در استوکیومتری کل واکنش اثری ندارد:


KClO3--------->2KCl+3O2
نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ساعت 14:11 توسط رایحه|

کاتالیز:(از کلمه ی یونانی گرفته شده است و به  معنای انحلال است.)

پدیده ی تغییر سرعت یک واکنش شیمیایی  با حضور موادی که  ترکیب شیمیایی شان طی واکنش تغییر

نمی کند . کاتالیزور ها ممکن است سبب افزایش سرعت واکنش یا کاهش آن تا حد توقف کامل شوند.

پدیده ی کاتالیز اغلب در طبیعت مشاهده می شود و به صورت گسترده ای در صنعت :                 

(ساخت اسید سولفوریک ــ آمونیاک ـ اسید نیتریک و...) کاربرد دارد.

ریشه ی لغوی:

کاتالیزور از دو صفت کاتا و لیزور تشکیل شده است. در زبان یونانی "کاتا" به معنای پائین ، افتادن ، یا پائین افتادن است و "لیزور" به معنی قطعه قطعه کردن می‌باشد. در برخی زبانها کاتالیزور را به معنی گردهم آوردن اجسام دور از هم معرفی کرده اند.

تاریخچه:

اولین گزارش استفاده از کاتالیزور ، مربوط به کریشف می‌باشد که با استفاده از یک اسید به عنوان کاتالیزور توانست نشاسته را به قند ، هیدرولیزکند. بعدها دیوی توانست واکنش اکسیداسیون هیدروژن را با اکسیژن در حضور کاتالیزورپلاتین انجام دهد که این واکنش یک واکنش گرما گیر است و در نتیجه هنگام انجام واکنش جرقه تولید می‌شد.

 

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ساعت 14:7 توسط رایحه|


مطالب پيشين
»
» خود را بیازمایید
» وسایل آزمایشگاهی
» جدول مندلیف
» خصوصیات جدول تناوبی
» موازنه کردن
»
» انواع معادله
»
»
قالب وبلاگ : پارس اسكين